Masterclass formatief toetsen

Toetsing is een essentieel onderdeel van onderwijs. Een belangrijke vorm van toetsen betreft formatief toetsen. Formatief toetsen heeft als doel informatie te geven aan de docent en leerlingen over de mate waarin de leerstof al wel of niet beheerst wordt. Deze informatie kan worden gebruikt om het leerproces waar nodig bij te sturen. Bij toetsen kan het gaan om allerlei soorten toetsen, zoals presentatie, portfolio, observaties in de les, discussies en praktische opdrachten.

Tijdens deze masterclass gaan we in op het concept formatief toetsen en de randvoorwaarden die hierbij belangrijk zijn. Vervolgens gaan we in op een specifieke vorm van formatief toetsen: assessment for learning.

Wiliam en Leahy (2015)  onderscheiden vijf strategieën voor assessment for learning:

 1. Het opstellen van duidelijke leerdoelen en succescriteria en deze delen met leerlingen
 2. Het organiseren van effectieve discussies, taken en activiteiten in de klas die duidelijk maken waar een leerling is in het leerproces
 3. Het geven van feedback gericht op het leerproces van leerlingen
 4. Het activeren van leerlingen als leerbron voor elkaar
 5. Het activeren van leerlingen als eigenaar van hun eigen leerproces

Tijdens de masterclass gaan we in op deze strategieën en concrete technieken om deze toe te passen in de les. Een concrete techniek bij de eerste strategie is bijvoorbeeld het samen met leerlingen nakijken en vergelijken van twee verslagen in de klas aan de hand van de leerdoelen en succescriteria. Een voorbeeld van een techniek bij de tweede strategie is het ‘niet meer opsteken van handen’. Als een docent een vraag stelt zijn het meestal dezelfde leerlingen die hun hand omhoog steken. Als alternatief kan een docent alle namen van leerlingen in een bak doen, een vraag stellen en dan random een naam uit deze bak selecteren. Deze leerling moet de vraag beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat de betrokkenheid van alle leerlingen gestimuleerd wordt, want je moet opletten, de docent zou je naam kunnen trekken. Tijdens de masterclass gaan we aan de slag met dit soort concrete technieken voor assessment for learning.

 

Leerdoelen:

 • Deelnemers maken kennis met begrippen als formatief toetsen, datagebruik, assessment for learning en diagnostisch toetsen
 • Deelnemers werken tijdens de masterclass samen aan het ontwikkelen met strategieën voor assessment for learning (het opstellen van leerdoelen, het verzamelen van informatie over het leren van leerlingen, het geven van feedback, peer-assessment, self-assessment
 • Deelnemers gaan via verschillende workshop activiteiten zelf aan de slag met strategieën voor assessment for learning in de klas

 

Lezen ter voorbereiding:

 • Schildkamp, K., Van der Kleij, F.M., Heitink, M.C., Hoogland, I.L., Kippers, W.B., Dijkstra, A., & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing, een praktische review. Review Studie uitgevoerd in opdracht van en gesubsidieerd door NRO.
 • Van der Kleij, F. M., Vermeulen, J. A., Schildkamp, K., & Eggen, T. J. H. M. (2015). Integrating data-based decision making, assessment for learning and diagnostic testing in formative assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 22, 324–343.
 • Wiliam, D., & Leahy, S. (2015). Embedding formative assessment. Practical techniques for k-12 classrooms. West Palm Beach: Learning Sciences International.

 

Duur:

 • 2 uren voorbereiding
 • 3 contacturen masterclass

 

De datum van deze masterclass wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief van BSL Oost.

 

Advertenties