Masterclass toetsontwikkeling en toetskwaliteit

Toetsing is essentieel in het onderwijs. Daarom is het maken van goede toetsen een belangrijke vaardigheid voor leraren.

Samen met de deelnemers beginnen we tijdens deze masterclass  in kaart te brengen wat de actuele toetsontwikkelingen zijn binnen hun vakgebied. Dit is een opstap naar het zelf maken van toetsen op basis van de aanpak van Downing (Handbook of test development, 2006). Op basis van praktijk casussen, die de deelnemers inbrengen, werken de deelnemers achtereenvolgens aan: (1) het vastleggen van de doelen en de inhoud van een concrete toets, (2) vertaling naar toets specificaties en (3) het ontwikkelen van de toets.

Het tweede topic voor deze middag is het bepalen van de kwaliteit van toetsen. Hoe kunnen de deelnemers beoordelen wat de kwaliteit van een toets is en waarvoor ze de toets dus kunnen gebruiken? De deelnemers krijgen een inleiding in het RCEC beoordelingskader voor de kwaliteit van toetsen en we oefenen met een praktische casus.

 

Leerdoelen:

  • Deelnemers leren hoe ze stapsgewijs een goede toets kunnen samenstellen
  • Deelnemers leren hoe ze de kwaliteit van toetsen kunnen beoordelen

 

Lezing ter voorbereiding:

  • Downing, S.M. (2006). Twelve steps for effective test development. In: Downing & Haladyna. Handbook of test development. New York: Routledge. pp. 3-26.
  • RCEC beoordelingssysteem voor toetsen en examens.

 

Duur:

  • 2 uren voorbereiding
  • 3 contacturen masterclass

 

De datum van deze workshop wordt verspreid via de nieuwsbrief van BSL Oost.

 

Advertenties