Bijeenkomst ‘eigenaarschap’ 14 mei 2018

Op maandag 14 mei 2018 organiseren we vanuit BSL-Oost een themabijeenkomst over ‘eigenaarschap’ binnen het begeleiden van (startende) leraren. We gaan ervaringen en ideeën uitwisselen over de invulling van dit eigenaarschap.

 

Ontwikkelen vanuit succes

We starten vanuit de visie dat een lerende (starter, maar ook de schoolopleider/coach en manager) eigenaar is van zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. Vanuit deze visie zijn de successen die behaald worden in dit proces de brandstof voor de voortgang van het leerproces. Bovendien maken de behaalde successen het leren en ontwikkelen zichtbaar en volgbaar. Het halen van successen wordt gestuurd door het initiatief van de lerende passend bij de leervragen die hij-/zijzelf formuleert.

Het is aan de opleidingsschool een omgeving te zijn (en steeds meer te worden) waarbinnen de lerende deze vragen kan stellen, maar tegelijkertijd een omgeving te zijn die de succescriteria duidelijk formuleert. Dat betekent weer dat alle betrokkenen bij de opleidingsschool het succes van het invullen van hun rol, afmeten aan de succescriteria die voor hen gelden. Zij kunnen hun succes laten zien aan de hand van de successen van de lerenden (starters) die zijn gecoacht en die door de coaches beoordeeld zijn.

 

Verder onderaan de pagina vind je meer informatie over het proces van eigenaarschap in een leer-/ontwikkelproces en het positioneringsmodel dat we gaan gebruiken in de bijeenkomst. Hier direct onder vind je praktische informatie over locatie, inschrijven, programma en doelgroep.

 

Locatie:

Het Stormink, lokaal R106

Storminkstraat 1

7418 GH Deventer

 

Inschrijven

Aanmelden kan via https://goo.gl/forms/HZWWVOHGABqt1Bng1. We vragen je hierbij ook om jouw leerbehoefte op het gebied van vormgeven aan jouw eigenaarschap in te vullen, zodat we de middag hier op af kunnen stemmen.

 

Programma:

14.45-15.00 uur: Inloop

15.00-15.15 uur: check-in.

  • Wat is jouw leerdoel voor vanmiddag en wanneer is dat behaald?

15.15-15.25 uur: uitleg positionering/kritische reflectie op ‘leren en ontwikkeling’

15.25-15.55 uur: in groepen van 4-5 personen model bespreken en invullen

  • Waar sta ik?
  • Waar wil ik staan?
  • Wat heb ik nodig om daar te komen?

15.55-16.05 uur: korte pauze

16.05-16.30 uur: groepspresentaties

16.30-17.00 uur: concretisering en check-out

  • Wat ga je doen?
  • Leerdoel behaald?
  • Benoem je succes

17.00-17.30 uur: borreltje

 

Doelgroep:

  • Schoolopleiders/coaches
  • Management
  • Overige geïnteresseerden

 

Achtergrondinformatie eigenaarschap in een leer-/ontwikkelproces

Hieronder volgt een voorbeelduitwerking van de visie dat een starter eigenaar is in zijn/haar leer- en ontwikkelproces. Deze uitwerking geldt voor een student tijdens een schoolpracticum.

leerdoelen - lerende - activiteit. feedback en feed forward plaatje

Op basis van bekwaamheidseisen formuleer je een leerdoel. Daarbij valt de keuze op  het doelmatig gebruik maken van digitale leermaterialen (feedup). Je overlegt dit leerdoel met je vakcoach (activiteit) waarbij hij aangeeft dat bij de methode die gebruikt wordt, een website beschikbaar is waar diverse verwerkingsopdrachten beschikbaar zijn (feedback). Bovendien vraagt hij je na te denken over de invulling van doelmatigheid: wat betekent dit voor het gebruik van de opdrachten door jouw leerlingen (feedback)?

Je besluit om eerst op zoek te gaan naar literatuur (activiteit) die antwoord geeft op de vraag wanneer digitale verwerkingsopdrachten een beter leerrendement opleveren dan opdrachten uit het werkboek maken. Je neemt je voor de website bij de methode goed te bekijken op de verwerkingsopdrachten (feed forward). De literatuur (activiteit) leert je dat het werken met digitale verwerkingsopdrachten, afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal, recht kan doen aan tempo- en niveauverschillen tussen leerling (feedback). Je besluit (feed forward) daarop de website goed te bekijken waarbij je nagaat of er inderdaad mogelijkheden tot differentiatie zijn. Inmiddels is je leerdoel veel scherper geformuleerd.

Het zodanig organiseren van de verwerkingsopdrachten die de website van de methode aanbiedt bij hoofdstuk 3 zorgt ervoor dat leerlingen die sneller door §2 van hoofdstuk 3 gaan verdieping krijgen. Daarnaast krijgen de leerlingen die achter liggen extra steun in de vorm van oefenmateriaal voor de basisstof.

 

Doorkijk eigenaarschap in een leer-/ontwikkelproces

De lerende (student in bovenstaand voorbeeld) verzamelt zijn successen in zijn ontwikkelportfolio. Hiermee wordt zijn ontwikkeling zichtbaar gemaakt voor zijn vakcoach en beoordeelbaar voor degene die hem beoordeelt. Deze successen ontleent hij aan het op een goede manier realiseren van zijn leerdoelen en kan hij zichtbaar en evalueerbaar maken aan de hand van de resultaten van de leerlingen. Daarmee wordt zichtbaar dat de begeleiding succesvol is, zodat de vakcoach dit succes (een student die mede dankzij een succesvolle begeleiding zijn leerdoelen haalt) kan opnemen in zijn portfolio. Dit maakt voor de schoolopleider, als coach van de vakcoaches, de ontwikkeling van de vakcoach zichtbaar en vormt de bron voor de successen die de schoolopleider vervolgens kan tonen. En zo verder.

 

Positionering en kritische reflectie op leren en ontwikkelen

De groen-blauwe, ronde figuur geeft de positionering van schoolopleiders, vakcoaches, vakdocenten en schoolleiding weer op het gebied van leren en ontwikkelen. De horizontale as geeft de mate aan waarin de betrokkene vanuit het bewustzijn van zijn bekwaamheden bijdraagt aan het leer- en ontwikkelproces van de aankomende, startende en ervaren docenten. De verticale as geeft de mate aan waarin de betrokkende zich ontwikkelt in zijn bekwaamheden en in zijn bewustzijn daarvan.

model leren en ontwikkelen

Het donkerblauwe centrum is de oorsprong, dit is voor alle vier de pijlen de uitgangspositie. Een positionering verder van deze oorsprong af, betekent dus een hoger niveau. De groene ring is de horizon van de gewenste situatie, die door de inzet op zich steeds ontwikkelende docenten, telkens opnieuw bereikt mag worden. Een school positioneert zich in deze figuur in de vier rollen die bij Samen Opleiden betrokken zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s