Workshop video coaching: onderzoek en praktijk

In oktober wordt de workshop Video coaching: onderzoek en praktijk georganiseerd speciaal voor video coaches werkzaam in het voortgezet onderwijs. De workshop wordt georganiseerd door Sara van der Linden in het kader van het onderzoek van de Universiteit Twente naar het ontwerp van video coaching om de professionele ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen. Tijdens de … Meer lezen over Workshop video coaching: onderzoek en praktijk

Pro-U nascholingsaanbod

Afgelopen januari (2018) is Pro-U officieel gelanceerd tijdens lerarenconferentie Twents Meesterschap. Pro-U biedt een nascholingsaanbod voor docenten uit het primair en voorgezet onderwijs, op het gebied van docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling. Pro-U is een samenwerking van Pre-U (Pre-University programma) en de vakgroep ELAN (docentprofessionalisering, inclusief UT-lerarenopleidingen) van de Universiteit Twente. Hiermee wordt bijgedragen aan het kwalitatief … Meer lezen over Pro-U nascholingsaanbod

Onderzoeksresultaten RUG voor BSL regio Oost voorjaar 2018

Mei 2018. BSL RUG resultaten regio oost voorjaar 2018 De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoeksresultaten verzameld over de begeleiding die startende docenten op hun school ervaren. Deze gegevens helpen om de bestaande inductiearrangementen te evalueren. We willen jullie vragen om deze resultaten goed te bestuderen, er conclusies voor je school uit te trekken en ons deze conclusies … Meer lezen over Onderzoeksresultaten RUG voor BSL regio Oost voorjaar 2018

Bijeenkomst ‘eigenaarschap’ 14 mei 2018

Op maandag 14 mei 2018 organiseren we vanuit BSL-Oost een themabijeenkomst over ‘eigenaarschap’ binnen het begeleiden van (startende) leraren. We gaan ervaringen en ideeën uitwisselen over de invulling van dit eigenaarschap.   Ontwikkelen vanuit succes We starten vanuit de visie dat een lerende (starter, maar ook de schoolopleider/coach en manager) eigenaar is van zijn eigen … Meer lezen over Bijeenkomst ‘eigenaarschap’ 14 mei 2018

Masterclass opbrengstgericht werken via de datateam® methode

Toetsing is een essentieel onderdeel van onderwijs. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen summatief en formatief toetsen. Summatief toetsen heeft als doel de leerprestaties van een leerling te beoordelen en vervolgens een beslissing te nemen met betrekking tot selectie, classificatie, plaatsing of certificering.  Formatief toetsen heeft als doel informatie te geven aan de docent en … Meer lezen over Masterclass opbrengstgericht werken via de datateam® methode