Masterclass formatief toetsen

Toetsing is een essentieel onderdeel van onderwijs. Een belangrijke vorm van toetsen betreft formatief toetsen. Formatief toetsen heeft als doel informatie te geven aan de docent en leerlingen over de mate waarin de leerstof al wel of niet beheerst wordt. Deze informatie kan worden gebruikt om het leerproces waar nodig bij te sturen. Bij toetsen … Meer lezen over Masterclass formatief toetsen

Masterclass toetsontwikkeling en toetskwaliteit

Toetsing is essentieel in het onderwijs. Daarom is het maken van goede toetsen een belangrijke vaardigheid voor leraren. Samen met de deelnemers beginnen we tijdens deze masterclass  in kaart te brengen wat de actuele toetsontwikkelingen zijn binnen hun vakgebied. Dit is een opstap naar het zelf maken van toetsen op basis van de aanpak van … Meer lezen over Masterclass toetsontwikkeling en toetskwaliteit

Empowerment

Wanneer een starter in jouw school komt, kan hij veel van jou en jouw school leren. Maar andersom, kun je als school ook leren van de kwaliteiten van de starter. Het is daarbij belangrijk om een starter in zijn kracht te zetten. Maaike gaf een heel concreet voorbeeld in haar blog over het gebruik van … Meer lezen over Empowerment

overload2

Rompslomp – wat is overload?

Donderdag 15 oktober werd de landelijke conferentie “Een vliegende start” gehouden. Onderwerp: de begeleiding van startende leraren. Tijdens deze middag verzorgden Maaike Smit en ik een workshop waarbij schoolleiders, begeleiders en onderzoekers in gesprek gingen met startende leraren. Een regelmatig terugkerend thema was de problematiek rondom de energieverdeling van de startende leraren. Deze “jonge honden” … Meer lezen over Rompslomp – wat is overload?