Lesson study: focus op LEERLINGEN

Dr. Nellie Verhoef is docent en onderzoeker bij de lerarenopleiding van de Universiteit Twente. Eén van haar specialisaties is Lesson Study, een in Japan beproefde methode om onderwijspraktijken te onderzoeken. Een lesson study team is een team van docenten die samen een les ontwerpen en observeren. Daarna wordt de les - en daarmee de ideeën … Meer lezen over Lesson study: focus op LEERLINGEN

Advertenties

Hot topic: begeleiden “versus” beoordelen

Een “hot topic” onder begeleiders van startende docenten is de scheiding tussen begeleiden en beoordelen. Elke keer als dit onderwerp ter sprake  komt tijdens bijeenkomsten binnen het project Begeleiding Startende Leraren volgt een verhit debat. “Strict gescheiden houden, anders voelt het de starter zich niet veilig tijdens de coaching” is een veel gehoord argument onder … Meer lezen over Hot topic: begeleiden “versus” beoordelen

overload2

Rompslomp – wat is overload?

Donderdag 15 oktober werd de landelijke conferentie “Een vliegende start” gehouden. Onderwerp: de begeleiding van startende leraren. Tijdens deze middag verzorgden Maaike Smit en ik een workshop waarbij schoolleiders, begeleiders en onderzoekers in gesprek gingen met startende leraren. Een regelmatig terugkerend thema was de problematiek rondom de energieverdeling van de startende leraren. Deze “jonge honden” … Meer lezen over Rompslomp – wat is overload?

Het kaf en het koren: hoe overleef ik de eerste jaren voor de klas

Een leven lang leren, als docent ontkom je er eigenlijk niet aan. Lesstof verandert, leerlingen veranderen en jijzelf natuurlijk ook. Vanuit diverse kanten wordt de wens geuit dat docenten zich in alle fasen blijven ontwikkelen. Om dit te bevorderen worden startende leraren op steeds meer scholen via een driejarig inductietraject hiervoor klaargestoomd. Veel leraren zijn … Meer lezen over Het kaf en het koren: hoe overleef ik de eerste jaren voor de klas

De start: meer uitwisselen over begeleiding startende leraren

Er gebeurt veel op het gebied van de begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs. En dat is maar goed ook, want uit onderzoek[1] blijkt dat in Nederland 30% van de starters uitvalt in de eerste drie jaar. 14% daarvan “hopt” naar een andere school, 12 % verlaat het beroep. Startende leraren die stoppen … Meer lezen over De start: meer uitwisselen over begeleiding startende leraren