ICALT trainingen

Alle aan het project deelnemende scholen maken gebruik van het zogenoemde “ICALT” instrument.  De ICALT is een observatie-instrument waarmee de pedagogisch-didactische vaardigheden van startende docenten in kaart worden gebracht. Het instrument wordt gebruikt voor het landelijke onderzoek naar de effecten van alle maatregelen binnen het project. De observaties worden uitgevoerd door (vak)coach of schoolopleider op uw school.

Daarnaast kunnen deze observaties heel goed worden gebruikt om startende docenten te coachen binnen hun zone van naaste ontwikkeling.

Om dit instrument goed te kunnen gebruiken nemen enkele personen van alle deelnemende scholen (zoals bijvoorbeeld schoolopleiders en vakcoaches) deel aan een training “observeren met ICALT”. Tijdens deze training leren deelnemers het ICALT instrument kennen en oefenen zij hiermee om daarna de observaties voor dit project op school zelf uit te kunnen voeren.

Daarnaast kunnen (vak)coaches nog een training “ begeleiden en coachen met ICALT” volgen. Daarbij leren zij hoe de resultaten van ICALT-observaties gebruikt kunnen worden om de zone van naaste ontwikkeling van een startende docent te bepalen. Ook wordt besproken hoe startende docenten kunnen worden geholpen in zijn/haar zone van naaste ontwikkeling.

Kijk hier wanneer de eerstvolgende ICALT training plaatstvindt.