Materialen

Hieronder vindt u de materialen die ondersteuning bieden bij het begeleiden van startende leraren.

Het Generiek Inductiearrangement van de regio Oost biedt houvast en inspiratie bij het schrijven van een driejarig inductiearrangement. Dit document is opgesteld met de eerste scholen uit het BSL project in de regio Oost en is daarna gebruikt door vele andere scholen bij het schrijven van hun school-specifieke inductiearrangement. 2016-generiek inductiearrangement

ICALT is een observatie-instrument om het pedagogisch-didactisch handelen van leraren in kaart te brengen. Het instrument richt zich op waarneembaar gedrag in de volgende domeinen: een veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en activerende les, afstemming van instructie/verwerking op verschillen, aanleren van leerstrategieën en betrokkenheid van leerlingen. ICALT kan worden ingezet in de begeleiding van startende leraren en levert tegelijkertijd waardevolle informatie op voor het landelijke onderzoek naar de ontwikkeling van startende leraren.
Gedragsprotocol voor de getrainde ICALT observator. gedragsprotocol-2015
Handleiding ICALT app. 2015-handleiding ICALT-app
ICALT lesobservatieformulier. ICALT formulier

Schoolopleiders en coaches kunnen gratis een online ICALT training volgen via lerenobserveren.nl. Meer informatie is hier te vinden.

Vanuit het BSL-project wordt begeleiding van Lesson Study Teams aangeboden. Kenmerkend voor Lesson Study is de manier van (samen) werken aan vak- en kennisontwikkeling, waarbij de concrete lesvoorbereiding, uitvoering, live observatie, discussie, herziening en opnieuw uitvoeren centraal staan. In een Lesson Study Team onderzoeken docenten gezamenlijk hun eigen lespraktijk. Daarbij staat het leren van leerlingen centraal, en niet de perfecte les of het functioneren van de docent. Lesson Study aanpak – BSL Oost 2018.

 

Materialen van buiten regio Oost

In Nederland voeren diverse regio’s een BSL-project uit met telkens andere speerpunten. Zie de landelijke website voor verdere informatie en materialen.