Opleiding video-feedback

Onderdeel van het project is de mogelijkheid om schoolbegeleiders/(vak-) coaches een opleiding “Videofeedback” aan te bieden. Windesheim heeft hiervoor een maatwerktraject ontwikkeld. De opleiding videofeedback is gericht op mensen die binnen de school een begeleidende en coachende taak hebben. Het bespreken van videobeelden kan een goed hulpmiddel zijn bij reflectie op eigen gedrag en interactie met leerlingen.

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de contactpersoon vanuit Windesheim, Drs. Arend Jan Zwarteveen. E-mail: aj.zwarteveen[at]windesheim.nl