Professionalisering van startende leraren en begeleiders

Tijdens het eerste jaar van deelname aan het project ontwikkelt en implementeert de school een eigen schoolspecifiek inductiearrangement. Daarin wordt beschreven hoe startende leraren gedurende de eerste drie beroepsjaren op school gefaciliteerd en begeleid worden.

Parallel aan de ontwikkeling van het inductiearrangement nemen scholen deel aan relevante professionalisering, zoals ICALT trainingen of de opleiding videofeedback. Ook zijn er workshops en trainingen voor startende docenten ontwikkeld.

Deze workshops en trainingen voor startende docenten en/of hun begeleiders worden vanaf schooljaar 2018-2019 aangeboden via Pro-U, het professionaliseringsaanbod van de Universiteit Twente. Voor het volledige aanbod zie de website van Pro-U.