Professionalisering

Tijdens het eerste jaar van deelname aan het project ontwikkelt en implementeert de school een eigen schoolspecifiek inductiearrangement. Daarin wordt beschreven hoe startende leraren gedurende de eerste drie beroepsjaren op school gefaciliteerd en begeleid worden.

Parallel aan de ontwikkeling van het inductiearrangement nemen scholen deel aan relevante professionalisering, zoals de ICALT training, de opleiding videofeedback of lesson study.

Advertenties