Regionale conferentie BSL-Oost 20 November 2017

Op maandagmiddag 20 november 2017 organiseren we vanuit het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ onze volgende regionale conferentie met als thema ‘begeleiden en coachen’. Dr. Paul Hennissen, lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo te Sittard, zal tijdens de centrale lezing ingaan op zijn onderzoek over en ervaringen met het begeleiden van startende leraren. Daarna verdiepen we ons tijdens twee workshoprondes in een aantal thema’s rondom het verduurzamen van de begeleiding en coaching van starters. Lees verder voor meer informatie over het programma, de lezing en de workshops.

LET OP! De locatie is gewijzigd naar het Greijdanus College te Hardenberg!

Schrijf je hier in!

Programma

13.30 uur: Inloop

14.00 uur: Opening door Jan Griffioen

14.05 uur: Centrale lezing door dr. Paul Hennissen, lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo Sittard

14.45 uur: Workshopronde 1

  • Ans Buys – Begeleiding van startende leraren kan beter, maar wie is aan zet?
  • Paul Hennissen – effecten van een ‘curriculum’ voor beginnende leerkrachten
  • Mark Lankveld – eigenaarschap in het onderwijs

15.45 uur: Pauze

16.15 uur: Workshopronde 2

  • Rob Huinink – De IMPACT! app: feedback van leerlingen aan docenten
  • José van Loo – gespreid leiderschap
  • Bijeenkomst BSL tranche 1

17.15 uur: Afsluiting en borrel

 

Plaats:

LET OP! Locatie is gewijzigd naar Greijdanus College Hardenberg ipv Zwolle!

Burg. Schuitestraat 7a
7772 BS Hardenberg

 

Inschrijven:

Inschrijven kan tot 15 november via deze link. Deelname is gratis. Nodig ook je collega-schoolopleiders, vakcoaches en management uit voor deze conferentie!

 

Centrale lezing dr. Paul Hennissen

Paul Hennissen (1958) is werkzaam als lector bij de Nieuwste Pabo te Sittard. Hij studeerde aan de Pedagogische Academie, werkte jaren in het beroepsonderwijs, en behaalde in 1987 zijn doctoraalexamen Onderwijskunde. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven, op het gebied van professionalisering van praktijkbegeleiders op de werkplek van de school.

Gedurende zijn loopbaan is hij naast het leraarschap in het PO, VO en HBO intensief betrokken bij ontwikkelings- en implementatietrajecten op het gebied van onderwijs, waaronder EVC, curriculum, toetsontwikkeling en innovatie. In 2006 was hij mede auteur van het HBO-bestuurscharter lerarenopleidingen ‘Kwaliteit vergt Keuzes’. In 2009 kreeg hij een Award van de Amerikaanse vereniging voor lerarenopleiders voor het beste research artikel omtrent lerarenopleiden. Thans is hij actief als lector en verricht onderzoek op het gebied van leren op de werkplek, beginnende leerkrachten en learning communities.

Tijdens zijn lezing ‘Integrale ondersteuning van beginners!’ zal Paul ingaan op de volgende vijf vragen:

–          Waar lopen beginners tegenaan?

–          Wat wordt van hun verwacht?

–          Waaraan dient ondersteuning te voldoen?

–          Wat zijn resultaten uit onderzoek?

–          Hoe kunnen we verduurzamen?

 

Workshops

 

Ans Buys – Begeleiding van startende leraren kan beter, maar wie is aan zet?

Het afgelopen studiejaar ging Ans Buys als strategisch adviseur van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onder meer met startende leraren in gesprek over hun ervaringen met betrekking tot begeleiding tijdens de eerste fase van hun loopbaan.  Ondanks alle goede bedoelingen zoals vastgelegd in cao’s en beleidsplannen van scholen, gaven leraren aan dat de begeleiding in de praktijk dikwijls te wensen overliet. Mede daardoor haken (te) veel jonge docenten af en dat is niet alleen vervelend voor henzelf maar ook voor hun leerlingen, hun naaste collega’s en de schoolleiding die de ontstane vacature vaak slechts met moeite ingevuld krijgt.

Tijdens deze workshop doet Ans Buys verslag van haar bevindingen en gaat ze met deelnemers in gesprek over hun eigen ervaringen en over de vraag wie er aan zet is om de begeleiding daadwerkelijk te verbeteren. Wat is de rol van de leraar zelf, van de collega’s, van begeleiders, van leidinggevenden, van bestuurders, van lerarenopleidingen en van de politiek?

 

Paul Hennissen – effecten van een ‘curriculum’ voor beginnende leerkrachten

Paul Hennissen is Lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo te Sittard.

Tijdens deze workshop krijg je zicht op de belangrijkste elementen van een ‘curriculum voor beginners’. Aan de hand van stellingen gebaseerd op uitspraken van beginners krijg je zicht op wat beginners baat in hun ontwikkeling. Deze stellingen worden gekoppeld aan resultaten uit eigen onderzoek.

 

Mark Lankveld – eigenaarschap in het onderwijs.

Door rollen te herkennen, jezelf bevrijden van taken.

Mark Lankveld is geschiedenisdocent en coördinerend schoolopleider op scholengemeenschap Marianum Groenlo.

Iedereen die al iets langer in het onderwijs werkzaam is, kent de vele vormen van onderwijsvernieuwing die op hen afkomt. Het appèl dat op onderwijs wordt gedaan verandert flink. Smartphoneleerlingen en -studenten verwachten een andere manier van doceren, begeleiden en coachen dan voorheen. Binnen het Marianum in Groenlo en het samenwerkingsverband Samen Opleiden Partnerschap 2 zijn we met ontwikkelingen bezig die de lerende en zich ontwikkelende mens eigenaar maakt van de leerdoelen. Graag neem ik u mee naar de fase van onze eigen ontwikkeling waarin we hieromtrent nu zitten.

 

Rob Huinink – De IMPACT! app: feedback van leerlingen aan docenten over de kwaliteit van hun lessen

Rob Huinink is sinds 1999 werkzaam in het onderwijs. Na ruim 10 jaar voor de klas en 2 jaar als locatieleider in het PO is hij sinds 2012 actief als consultant in het PO en VO. Hij richt zich op effectief onderwijs op basis van analyse en feedback. Door samenwerking met de Universiteit Twente zijn zijn interventies ontwikkeld met een wetenschappelijke achtergrond. Zo is ook de verbinding ontstaan met de ontwikkelaars van de  “IMPACT! App”.

Tijdens deze workshop maak je kennis met een uniek digitaal feedbacksysteem voor docenten, namelijk de “ IMPACT! App “. Na een introductie over de inhoud, de wetenschappelijke achtergrond en het doel van de app kun je deze downloaden en het gebruik ervan zelf ervaren. Neem je smartphone en/of tablet dus mee!

 

José van Loo – gespreid leiderschap

 

Wie draagt er verantwoordelijkheid voor de begeleiding van startende leraren? Is de begeleiding een specifieke taak voor een intern en/of extern begeleider? Welke rol speelt de omgeving en welke rol speelt leiderschap? We staan stil bij gespreid leiderschap als kenmerk van een groep en gaan in gesprek over de mogelijkheden die dit kenmerk kan bieden voor startende leerkrachten.